کاتالوگ و بروشور 

Dispensers-Karabinesh-2020
کاتالوگ دیسپنسر گاما کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ دیسپنسر های کاپروتکت ۱۳۹۹
کاتالوگ محصولات محافظتی کارابینش ۱۳۹۹
بروشور معرفی مزیت های کارالاین ۱۳۹۹
کاتالوگ استندهای مقوایی کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ مدولار فلزی کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ مدولار پلاستیکی کارابینش ۱۳۹۹

راهنما  

ویدئو 

ویدئو معرفی کارابینش ۱۳۹۹