کاتالوگ و بروشور 

Karabinesh-Posm-2022
کاتالوگ نمونه استند های PVC کارابینش ۱۴۰۰
Dispensers-Karabinesh-2020
کاتالوگ دیسپنسر گاما کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ دیسپنسر های کاپروتکت ۱۳۹۹
کاتالوگ محصولات محافظتی کارابینش ۱۳۹۹
بروشور معرفی مزیت های کارالاین ۱۳۹۹
کاتالوگ سازه فروشگاهی کارالاین کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ استندهای مقوایی کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ مدولار فلزی کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ مدولار پلاستیکی کارابینش ۱۳۹۹
کاتالوگ استندهای کاستومایز کارابینش ۱۳۹۹

راهنما  

راهنمای استندهای مدولار پلاستیکی کارابینش ۱۳۹۹
راهنمای استفاده دیسپنسر اتوماتیک گاما پرو کارابینش ۱۳۹۹
راهنمای استفاده دیسپنسر اتوماتیک گاما اکو کارابینش ۱۳۹۹
راهنمای استفاده دیسپنسر اتوماتیک گاما کارابینش ۱۳۹۹
راهنمای استفاده دیسپنسر پدالی بتا کارابینش ۱۳۹۹
راهنمای استفاده دیسپنسر پدالی آلفا کارابینش ۱۳۹۹

ویدئو 

ویدئو معرفی استندهای مدولار پلاستیکی کارابینش ۱۳۹۹
ویدئو معرفی کارابینش ۱۳۹۹