شلف تاکر(Shelf talker):

ابزاری تبلیغاتی است كه از عرض طبقات براى اطلاع‌رسانى در قفسه‌هاى فروشگاهى استفاده می كند. می تواند از جنس استیکر، مقوا، پلکسی یا هایم پک ساخته شود که بر لبه طبقات چسبانده می شود.