پودیوم و حجمی

پودیوم و استندهای حجمی (podium display) ایده هایی حجمی هستند  که در فضاهای بزرگ هایپرمارکت ها و اغلب برای لانچِ محصولاتّ جدیــد یک برنــد یا کمپین ها و جشــنواره های فروش با ایــده های خلاقانه طراحی و اجرا می شوند؛ پودیــوم ها می توانند علاوه بر نمایش ویژه محصولات تعداد قابل توجهی از کالاها را برای انتخاب و خرید در دسترس مشتری قرار دهند.