اسـتـنــد مــــدولار پلاسـتـیکی PM01

ویژگی ها:

وزن کم

استقامت بالا

امکان تغییر ارتفاع و تعداد طبقات

امکان ترکیب با مواد مختلف جهت زیبایی و کارایی بیشتر

امکان حمل و انبار داری به شکل تفکیک شده (دمونتاژ)

تنوع رنگ

دارای سه طرح کفی

بدون محدودیت در تعداد

تحویل سریع

اسـتـنــد مــــدولار پلاسـتـیکی PM02

ویژگی ها:

وزن کم

استقامت بالا

امکان تغییر ارتفاع و تعداد طبقات

امکان ترکیب با مواد مختلف جهت زیبایی و کارایی بیشتر

امکان حمل و انبار داری به شکل تفکیک شده (دمونتاژ)

تنوع رنگ

دارای سه طرح کفی

بدون محدودیت در تعداد

تحویل سریع

اسـتـنــد مــــدولار پلاسـتـیکی PM03

ویژگی ها:

وزن کم

استقامت بالا

امکان تغییر ارتفاع و تعداد طبقات

امکان ترکیب با مواد مختلف جهت زیبایی و کارایی بیشتر

امکان حمل و انبار داری به شکل تفکیک شده (دمونتاژ)

تنوع رنگ

دارای سه طرح کفی

بدون محدودیت در تعداد

تحویل سریع