توضیحات تکمیلی

شاخه تکی تگدار
ساده ، U ، تگ دار؛ در فرم و ابعادِ مختلف برای ارائه کالاهای آویز استفاده و بر روی پنل ها نصب می شوند.


کد: iB 20
شاخه تگدار طول 20


کد: iB 30
شاخه تگدار  طول 30

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top