شاخه تکی ساده

شاخه ساده
ساده ، U ، تگ دار؛ در فرم و ابعادِ مختلف برای ارائه کالاهای آویز استفاده و بر روی پنل ها نصب می شوند.


کد: iA 20
شاخه ساده طول 20


کد: iA 30
شاخه ساده طول 30

شناسه محصول: iA دسته: