توضیحات تکمیلی

شاخه U ساده
ساده ، U ، تگ دار؛ در فرم و ابعادِ مختلف برای ارائه کالاهای آویز استفاده و بر روی پنل ها نصب می شوند.


کد: UA 20
شاخه U طول 20


کد: UA 30
شاخه U طول 30

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top