شلف سرسره ای تن ماهی تحفه

شلف
کد: 970034F02
ابعاد استند: 30x50x37 cm
محصول: تن ماهی
نام برند: تحفه
سفارش دهنده: شرکت ساحل صید کنارک