شلف
کد: 970034A03
ابعاد استند: 40x36x35 cm
محصول: تن ماهی
نام برند: تحفه
سفارش دهنده: شرکت ساحل صید کنارک