توضیحات تکمیلی

طبقه اسباب بازی عمق 20
با عمق های مختلف.


کد: SH 20-30
عرض ۳۰ سانتیمتر


کد: SH 20-50
عرض ۵۰ سانتیمتر


کد: SH 20-90
عرض ۹۰ سانتیمتر

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top