توضیحات تکمیلی

طبقه اسباب بازی عمق 30
با عمق های مختلف.


کد: SH 30-30
عرض ۳۰ سانتیمتر


کد: SH 30-50
عرض ۵۰ سانتیمتر


کد: SH 30-90
عرض ۹۰ سانتیمتر

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top