توضیحات تکمیلی

طبقه سقفی
برای سازه های جزیره ایی


کد: SC 30
عرض ۳۰ سانتیمتر


کد: SC 50
عرض ۵۰ سانتیمتر


کد: SC 90
عرض ۹۰ سانتیمتر

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top