توضیحات تکمیلی

هدر نوردار MDF
 کاربردباکس هدر جهت نمایشِ برند یا تصویر بوده و دارای نورِ smd می باشد.


کد: HB 30
عرض ۳۰ سانتیمتر


کد: HB 50
عرض ۵۰ سانتیمتر


کد: HB 90
عرض ۹۰ سانتیمتر

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top