توضیحات تکمیلی

هولدر خودکار
 این قطعاتِ پلاستیکی با گنجایش های مختلف؛ برای قرارگیری خودکار، مداد، روان نویس و غیره بکار میروند.


کد: MA 8-60
هولدر خودکار دایره ای 60 عددی قطر 8


کد: MA 10-60
هولدر خودکار دایره ای 60 عددی قطر 10


کد: MA 12-60
هولدر خودکار دایره ای 60 عددی قطر 12


کد: MA 14-60
هولدر خودکار دایره ای 60 عددی قطر 14


کد: MA 18-40
هولدر خودکار دایره ای 40 عددی قطر 18


کد: MB 16-40
هولدر خودکار 6 ضلعی 40 عددی قطر 16

محصولات مشابه 

عنوان

Go to Top