زیبایی‌شناسی یک سوگواری

سه‌تیغ آفتاب عاشورا که شمشیر می‌زند، دمی پس از آنکه ( ادامه مطلب ... )