استند جزیره ای (Middle area display) استندی است که در فضای میانی فروشگاه قرار می گیرد و از همه طرف استند امکانِ دسترسی به محصول وجود دارد. سایر مشخصات کارکردی این نوع استند مشابه استندهای ایستاده است.