استند شاپ این شاپ (shop in shop) سازه هایی هستند که مانند یک فروشگاهِ کوچک در میان یک فروشگاهِ بزرگ قرار می گیرند و فضایی را برای ارائه متمایز یک برند یا گروهی ویژه از کالاها فراهم می کنند. در واقع فضای شاپ این شاپ با طراحی ویژه فضای متمایزی را برای ارائه و فروش تعداد زیادی از محصولات یک یا چند برند متحد در داخل یک فروشگاه بزرگ تر فراهم می کند.
tiktok takipçi satın al