8-11 آذر ماه 1398
29-2 december  2020
مجری نمایشگاه : شرکت آروین مهر فجر
نمایشگاه بین المللی تهران (بزرگراه چمران)
ساعت بازدید : 17-9
www.printing-packingshow.ir
شرکت کارابینش با حضور فعال در عرصه ی کاری خود و تلاش برای ارائه خدمات بهتر و بی سابقه در کنار شماست.