دنیای‌اقتصاد ؛
رئیس اتاق مشترک ایران ‌‌و افغانستان از بهبود شرایط تجارت ایران با افغانستان

بعد از استقرار طالبان و اعزام هیات‌‌های تجاری خبرداده و نسبت به پیش‌افتادن رقبای چینی و ترک در این کشور هشدار داد.
ادامه خبر …