دنیای‌اقتصاد :
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به اتاق تهران رفت و شنونده و پاسخ‌دهنده گلایه‌ها و انتقادات بخش‌خصوصی بود.
فعالان اقتصادی در این نشست به ۶ موضوع اصلی اشاره داشتند.نخست آنکه اعتماد مردم نسبت به این بازار سلب شده است که
البته این موضوع از سوی رئیس سازمان تایید شد و عنوان کرد که برنامه‌‌هایی برای جلب‌اعتماد مجدد جامعه در دست اقدام است.دومین موضوع به موضوع دامنه‌نوسان برمی‌گشت که همواره از سوی فعالان بازار سرمایه مورد انتقاد بود
و این‌بار نیز با حضور رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار باز‌هم مطرح شد، در مقابل مجید عشقی عنوان کرد که این دامنه‌نوسان به تدریح برای شرکت‌هایی با شرایط خاص بازتر خواهد شد.
ادامه خبر …