اتاق بازرگانی و صنعت آفریقای‌جنوبی (SACCI) یک سازمان تجاری برای نمایندگی کسب‌وکارهای خصوصی در آفریقای‌جنوبی است. این اتاق بازرگانی در سال‌۱۹۷۷ تاسیس شد و هدف اصلی آن، حمایت از تجارت و صنعت در آفریقای‌جنوبی و ایجاد یک محیط کسب‌وکار مساعد برای اعضا است. اتاق بازرگانی آفریقای‌جنوبی به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فعالیت می‌کند و تلاش می‌کند نیازها و مشکلات اعضای خود را به نمایندگی از آنها به دولت و سایر مراجع ذی‌ربط منتقل کند، همچنین این سازمان به‌منظور ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری در آفریقای‌جنوبی، فعالیت‌های تبلیغاتی و ترویجی نیز انجام می‌دهد.
اتاق بازرگانی آفریقای‌جنوبی از طریق اعضای خود پیشنهادات و نظرات درباره سیاست‌های کسب‌وکار و قوانین مربوط به تجارت را به دولت آفریقای‌جنوبی ارائه می‌دهد. این نهاد اقتصادی همچنین با سازمان‌های بین‌المللی دیگر در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری همکاری می‌کند. اتاق بازرگانی آفریقای‌جنوبی به‌عنوان یک نهاد مهم در زمینه تجارت و صنعت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی آفریقای‌جنوبی ایفا کرده و به‌عنوان صدای کسب‌وکارهای خصوصی در این کشور محسوب می‌شود.
ادامه خبر…