دنیای اقتصاد ؛
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با لغو ممنوعیت واردات برنج و ورود محصول جدید به بازار، قیمت برنج خارجی و ایرانی کاهش می‌‌یابد.
به گزارش «ایسنا»، مسیح کشاورز در این‌باره توضیح داد: در دوره ممنوعیت واردات فصلی با کاهش برنج خارجی در بازار مواجه بودیم
که همین امر منجر به ایجاد حباب در بازار شد. قطعا ورود محصول جدید تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت، اما میزان تاثیرگذاری آن در بازار به قیمت تمام‌شده جهانی این کالا و نرخ ارز نیمایی بستگی دارد.
ادامه خبر …