دنیای‌اقتصاد ؛
مقامات عالی‌رتبه ازبکستان اعلام کردند

که به‌عنوان بخشی از تلاش‌‌های این کشور به‌منظور بهبود و تنوع بخشیدن به مسیرهای دریایی و افزایش تجارت با هند و ایران،

برنامه مشترک خود را برای بهبود اتصال با این کشورها از طریق بندر چابهار ادامه خواهند داد.
ادامه خبر …