بحرین به‌عنوان کوچک‌ترین کشور منطقه و عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، تا سال‌های نه‌چندان دور در تقسیمات سیاسی به‌عنوان یکی از استان‌های ایران شناخته می‌شد. بحرین در سال‌۱۹۷۱ استقلال خود را از ایران اعلام کرد و از آن پس به‌عنوان یک کشور مستقل شناخته می‌شود.گرچه روابط ایران و بحرین در سال‌های گذشته افت و خیزهای فراوانی را شاهد بوده، اما مردم بحرین به دلیل نزدیکی فرهنگی و مذهبی رابطه خوبی با مردم ایران داشته و پیش از قطع روابط سیاسی بحرین و ایران، سالانه‌هزاران نفر گردشگر از این کشور به ایران سفر می‌کردند. بحرین دارای یکی از متنوع‌‌‌‌‌‌‌ترین اقتصادها درمیان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است. روابط تجاری میان ایران و پادشاهی بحرین چندان دامنه‌‌‌‌‌‌‌دار نیست و برخلاف روابط تجاری ایران و امارات‌متحده، اغلب تحت‌تاثیر عوامل سیاسی بوده‌است. با وجود این فراز و نشیب‌‌‌‌‌‌‌ها، اتاق‌های بازرگانی ایران و بحرین از دهه‌۱۳۸۰ روابط رسمی داشتند، با این حال از دهه‌۹۰ و همزمان با بهار عربی و متشنج‌شدن فضای سیاسی در روابط ایران و اعراب، روابط ایران و بحرین نیز به‌شدت مخدوش و تجارت دوجانبه نیز محدود شد.

ادامه مطلب…https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4000547