شینگن عربی، اصلاحات آمریکایی و تجارت روسی موضوع آخرین ویراست پایش تجارت‌جهانی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران است.
نماینده تجاری ایالات‌متحده اخیرا در سخنرانی مهمی، رویکرد این کشور به تجارت‌جهانی و نیز سازمان تجارت‌جهانی را تشریح کرد. با توجه به اهمیت جایگاه آمریکا در نظام تجارت‌جهانی، ارائه نکات کلیدی این سخنرانی می‌تواند در شناخت روند تحول در این حوزه کمک کند. کاترین تای، در سخنان خود بر تعهد دولت آمریکا به اصلاح سازمان تجارت‌جهانی تاکید داشت.او همچنین به ضرورت انطباق سازمان تجارت‌جهانی با چالش‌های کنونی پرداخت و گفت: سازمان تجارت‌جهانی باید برای مقابله با چالش‌‌‌‌‌‌‌های معاصر، از جمله تغییرات آب‌و‌هوایی و سیاست‌های اقتصادی غیر‌بازاری، سازگاری یابد. او با اشاره به قوانین پویا در سازمان تجارت‌جهانی بر وجود قوانین پویا در سازمان تجارت‌جهانی تاکید و اذعان کرد که در این سازمان قوانین هرگز ثابت نبوده‌‌‌‌‌‌اند، لذا در قالب تعهد به سازمان تجارت‌جهانی، انجام اصلاحات اساسی در این سازمان از ضروریات است. او همچنین با ذکر برخورداری سازمان تجارت‌جهانی از حمایت ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، جو بایدن، در سخنرانی خود در مجمع‌عمومی سازمان ملل‌متحد، خواستار انجام اصلاحات در سازمان تجارت‌جهانی شد و آن را نشان‌دهنده تعهد ایالات‌متحده به این سازمان ارزیابی کرد.
نماینده آمریکا، همکاری با دبیرکل سازمان تجارت‌جهانی را به‌منظور احیای این سازمان و افزایش ظرفیت آن به‌منظور مواجهه با چالش‌های معاصر، مورد تاکید قرار داد. او همچنین بیان کرد: ایالات‌متحده همواره در طول تاریخ از نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی و سیستم تجاری چندجانبه با تمرکز بر بازبودن، شفافیت و رقابت بازارمحور دفاع کرده‌است. تای در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وقوع چالش‌هایی مانند تغییرات تکنولوژیکی، رویدادهای آب‌‌‌‌‌‌وهوایی، آسیب‌پذیری‌‌‌‌‌‌های زنجیره تامین، تنش‌های ژئوپلیتیکی، نابرابری و ناامنی غذایی، انجام اصلاحات در سازمان تجارت‌جهانی را ضروری ساخته است. این مقام رسمی دولت آمریکا همچنین اظهار کرد: ایالات‌‌‌‌‌‌متحده مسائلی از جمله ترویج رقابت منصفانه، رسیدگی به تغییرات آب‌و‌هوایی، ارتقای امنیت ملی و اطمینان از اینکه سیستم مبتنی بر قوانین به نفع تمامی اقتصادها از جمله اقتصادهای کوچک‌تر است را جزو اهداف خود مطرح کرده است. نماینده تجاری آمریکا، ۳ اولویت اصلاحات سازمان تجارت‌جهانی را این‌گونه تشریح کرد: افزایش شفافیت، انجام مذاکره به‌منظور تدوین قوانین جدید جهت مقابله با چالش‌های نوظهور و اصلاح روند حل و فصل اختلافات به‌منظور اطمینان از رعایت اصل انصاف در مراودات.
ادامه خبر…