دنیای اقتصاد ؛
دفتر اتاق مشترک ایران و برزیل فعالیت خود را در شهر سائوپائولو آغاز کرد؛
سفیر ایران در برازیلیا با اعلام این خبر ظرفیت تجاری بین دو کشور را بیش از فروش چند قلم کالای مشخص دانست و بر لزوم سرمایه‌‌گذاری مشترک تاکید کرد.
ادامه خبر …