دنیای اقتصاد؛
تولید لاستیک محصولات سواری و تجاری با رشد چهار‌صدم ‌درصدی از مرز ۱۰۶ هزار تن گذشت. این حجم از لاستیک معادل ۹ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۱۳۰حلقه تایر بوده که به‌معنی افت ۵/ ۱درصدی در تیراژ تولید لاستیک تا پایان مرداد ۱۴۰۰ است.
ادامه خبر …