دنیای‌اقتصاد ؛
کمبود جهانی کود شیمیایی ازته که عامل افزایش تولید محصولات کشاورزی هستند بر بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی تاثیر گذاشته به‌طوری که کشورهای ترکیه،
چین و روسیه صادرات این کودها را برای حمایت از کشاورزان داخل متوقف کردند.
به گزارش خبر‌گزاری فارس، به نقل از راشاتودی، کمبود جهانی کود شیمیایی ازته که از آنها به‌عنوان عامل افزایش‌دهنده
تولیدات محصولات کشاورزی استفاده می‌شود
بر بالا رفتن قیمت جهانی مواد غذایی در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود.
ادامه خبر …