دنیای‌اقتصاد؛
حمله روسیه به اوکراین در عرصه جهانی تاثیر زیادی روی بازارهای مختلف داشت؛ به طوری که به نظر می‌رسد این جنگ امنیت غذایی جهان را به مخاطره بیندازد.
ادامه خبر …