اگر تصور می‌شد که تعداد سلاطین افزایش نخواهد داشت و به سکه و دلار و چند سلطان دیگر منحصر بود، اکنون چشمان ما به سلاطین غذای کشور روشن شده است. در نشست علنی ۲۴ مردادماه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در آن جدا از مشکلات زیربنایی و سیاستی، به انحصار واردات نهاده‌های غذا در دستان دو نفر مشخص اشاره شد
ادامه خبر…