دنیای‌اقتصاد ؛
تجارت در نخستین ماه زمستان روند منفی را طی کرد. صادرات با افت بیش از ۱۰درصدی و واردات با کاهش نزدیک به ۸درصدی در دی‌ماه نسبت به آذرماه امسال روبه‌رو بوده است. این در حالی است که به گفته رئیس کل گمرک ایران، آمارهای ۱۰ماهه حکایت از رشد صادرات و واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. تراز تجاری ماهانه و ۱۰ماهه نیز با کسری روبه‌رو بوده است.
ادامه خبر …