دنیای‌اقتصاد؛
صادرات کشور در ۹‌ماه منتهی به آذر امسال با ثبت ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۴۴میلیون دلار، از کل صادرات در سال۹۹ عبور کرد و رشد ۴۰‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرد.
حال جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت با بررسی ۲۶ زیرگروه صادراتی در ۵ بخش اصلی، اهرم‌های رشد صادرات را زیر ذره‌بین قرار داده است.این بررسی حاکی از آن است که پتروشیمی و پایه نفتی و میعانات گازی که در قالب یک زیر گروه محاسبه شده‌اند،
بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده‌اند،پس از آن نیز صنایع معدنی فلزی بالاترین ارزش را نسبت به سایر زیرگروه‌ها به ثبت رسانده است.
ادامه خبر…