دنیای‌اقتصاد ؛
نشست مشترکی با حضور روسای سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد. هدف از این نشست، حمایت از حقوق مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و هماهنگی، هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی و تعاملات سازمانی برای مقابله و کنترل و پایش کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام‌شده است.
ادامه خبر …