وزیر اقتصاد با اعلام اینکه دعوت‌نامه‌ای برای اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات اتاق ایران ارسال‌شده، تاکید کرد؛ حداکثر تا هفته آینده با بر‌‌گزاری جلسه به موضوع رسیدگی خواهد شد.به گزارش خبر‌‌گزاری تسنیم، احسان خاندوزی با اشاره به اینکه صددرصد نظر دولت معطوف به رسیدگی به ابهامات انتخابات اتاق بازرگانی با توجه به تخلفات روی‌داده در انتخابات خرداد ماه است، گفت: دعوت نامه‌ای برای اعضا برای رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده‌است و حداکثر تا هفته آینده با بر‌‌گزاری جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به موضوع رسیدگی خواهد شد.او افزود: علی آبادی وزیر صمت رئیس شورای نظارت بر اتاق بازرگانی ایران هستند و رسیدگی به موضوع در جلسه پیش‌رو انجام خواهد شد.وزیر اقتصاد همچنین گفت: به‌عنوان یک عضو شورای‌عالی نظارت، نظر بنده در این‌خصوص همان نظر وزارت اطلاعات است.
ادامه خبر…