امیر قاسمی : ایران با داشتن ۱۵همسایه دارای موقعیتی ممتاز در تجارت است. داشتن مرز آبی و زمینی با این تعداد کشور که عمدتا جزو کشورهای متمول محسوب می‌شوند، می‌تواند کشور را از تلاش برای گشودن بازارهای جدید بی‌نیاز کند. اما آمارها نشان می‌دهد که ایران تاکنون عملکرد مناسبی در صادرات به کشورهای همسایه نداشته است. در سال‌های اخیر صادرات ایران به ۹کشور از ۱۵کشور، کمتر از یک‌میلیارد دلار بوده که با توجه به حجم اقتصاد کشورهای همسایه بسیار ناچیز است. در مجموع برآوردها نشان می‌دهد سهم ایران از بازار ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰میلیارد دلاری کشورهای همسایه تنها بین ۲ تا ۳درصد است.
ادامه خبر…