دنیای‌اقتصاد ؛
ایران و پاکستان قصد دارند با عملیاتی‌کردن توافق‌نامه تجارت آزاد، تا دو سال آینده،

سطح روابط تجاری را تا پنج میلیارد دلار افزایش دهند.در سال گذشته صادرات ایران به پاکستان ۲میلیون و ۵۴۸ هزار تن به ارزش بیش از

یک‌میلیارد دلار ثبت شده است.
ادامه خبر …