سید‌احمدرضا سیدعلیان، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی با بیان اینکه زیرساخت ورود حدود ۱۳قلم انواع کنجاله و علوفه کم‌‌‌‌‌‌‌آب برای عرضه در سامانه بازارگاه نهاده‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی در راستای تنوع‌‌‌‌‌‌‌بخشی، ارزان‌‌‌‌‌‌‌سازی و بومی‌‌‌‌‌‌‌سازی خوراک‌دام و طیور کشور فراهم شده‌است، گفت: در سامانه بازارگاه نهاده‌‌‌‌‌‌‌های دام و طیور فقط ۳قلم جو، ذرت و کنجاله سویا با ارز ۴۲۰۰‌تومانی یا ارز نیمایی ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی عرضه می‌شد و اکنون برای تنوع‌‌‌‌‌‌‌بخشی به خوراک‌دام و طیور حدود ۱۳‌قلم نهاده از جمله کنجاله کلزا، کنجاله پنبه دانه، کنجاله آفتابگردان، ذرت خوشه‌‌‌‌‌‌‌ای یا سورگوم و چند‌قلم گیاهان کم‌‌‌‌‌‌‌آب‌‌‌‌‌‌‌بر را به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی برای ورود و عرضه در سامانه بازارگاه نهاده‌‌‌‌‌‌‌ها معرفی کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. وی افزود: در حال‌حاضر برای عرضه و جایگزینی کنجاله‌‌‌‌‌‌‌های کلزا، پنبه دانه، آفتابگردان و ذرت خوشه‌‌‌‌‌‌‌ای در سامانه بازارگاه، علاوه‌بر معادل‌‌‌‌‌‌‌سازی غذایی، مجوز تخصیص ارز نیمایی را با دستور وزیر جهادکشاورزی گرفته‌‌‌‌‌‌‌ایم و در سامانه بازارگاه نیز کارسازی شده و دامداران می‌توانند این اقلام را خریداری کنند.
ادامه خبر…