دنیای‌اقتصاد :
تعداد متقاضیان دریافت و تمدید جواز کسب در فصل پاییز کاهش یافت. آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد در فصل پاییز نسبت به فصل تابستان، روند تعداد جوازهای صادره (جدید صادر‌شده و تمدیدشده) افت ۱۳‌درصدی داشته است. همچنین داده‌های آماری نشان می‌دهد صدور جوازهای کسب در ۲۱ استان و اتحادیه‌های کشوری در فصل پاییز روند نزولی را نسبت به فصل تابستان طی کرده است.
ادامه خبر …https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3843787