دنیای‌اقتصاد؛
رئیس پژوهشکده پسته ایران با اشاره به تغییرات اقلیمی و کم آبی در کرمان گفت: دور از انتظار نیست که قطب تولید پسته به شمال غرب و شمال‌شرق کشور منتقل شود. ب‌گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیل‌زاده در حاشیه جشنواره پسته گفت: هم اکنون رفسنجان قطب اول تولید پسته در ایران و از مهم‌ترین مراکز تولید این محصول در جهان محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه باید تمام تلاش مسوولان برای حفظ این پتانسیل عظیم اقتصادی باشد، گفت: در صورت صدمه‌زدن به این صنعت بخش قابل‌توجهی از درآمد غیرنفتی از بین می‌رود و هزاران نفر بیکار می‌شوند.
ادامه خبر …