دنیای‌اقتصاد ؛
بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارشی از شناسایی ۱۴عامل خبر داده که در سطح کلان، در مرحله پیش از اظهار گمرکی و در مرحله پس از اظهار کالا،
منجر به محبوس شدن کالاها در گمرکات شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی، کمبود ارز، زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش، در کنار عملکرد واردکنندگان، از جمله عوامل تشدید رسوب کالاهاست. رسوب کالا در بنادر و گمرکات در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل پیش‌روی دولت تبدیل شده است.
یکی از مسائلی که تجار بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی عامل اصلی آن را مدیریت ضعیف دستگاه‌های مرتبط با تجارت مطرح می‌کنند، در مقابل این سازمان‌ها،
چالش را در تخلفات تجار و تخطی سایر دستگاه‌های همکار اعلام می‌کنند، اما واقعا گلوگاه‌‌‌‌‌‌های ترخیص‌کالا و خدمات در کجاست؟
ادامه خبر …