بحث بر سر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، همچنان پس از گذشت ۲هفته از آغاز این سال ادامه دارد. برخی منابع از مخالفت سازمان برنامه و بودجه بر سر قیمت ۱۹۵۰۰تومانی خبر می‌دهند و نظر این سازمان را بر به صرفه بودن واردات بخشی از نیاز گندم کشور می‌دانند. نظری که با توجه به اهمیت استراتژیک این کالا مخالفانی دارد.
مذاکرات تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اکنون مدتی طولانی است معطل مانده‌‌‌‌است و حالا به سوالی دیگر نیز گره خورده: واردات یا خودکفایی؟ هرچند ممکن است پاسخ به این سوال در بسیاری از حوزه‌‌‌‌ها پاسخی صرفا مبتنی بر محاسباتی اقتصادی باشد، در نمونه گندم ملاحظات دیگری نیز در کار است، با این‌‌‌‌وجود تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال‌‌‌‌زراعی جدید امروز بر سر همین دوراهی قرارگرفته‌‌‌‌ و مدت طولانی است که مذاکرات بر سر آن بدون نتیجه مانده.
بنا به اخباری که برخی نهادهای درگیر در فرآیند قیمت گندم آن را تایید می‌‌‌‌کنند، نظر سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌بر ملاحظات اقتصادی بنا شده‌است و این نهاد قیمت ۱۹‌هزار و پانصدتومانی که نظر وزارت کشاورزی و سازمان بازرگانی دولتی است را نمی‌‌‌‌پذیرد، هرچند همین رقم نیز از سوی برخی کارشناسان حوزه کشاورزی تا قیمت به‌‌‌‌صرفه فاصله دارد. در سطحی دیگر و بنا به اظهاراتی که از سوی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در رسانه‌‌‌‌ها منتشر شده‌است، نظر سازمان برنامه و بودجه‌‌‌‌بر این استدلال استوار است که با قیمت‌های کنونی جهانی این نرخ به‌‌‌‌صرفه نیست و اساسا برای برطرف‌‌‌‌کردن بخشی از نیاز داخلی گندم می‌توان به واردات تکیه کرد؛ نظری که منتقدان آن کم نیستند و می‌گویند وابستگی به واردات در نمونه مشخص گندم دارای مخاطرات زیاد است.
تامین گندم، نخست، موضوعی در حوزه امنیت ملی است و چنانچه فشار سیاسی به سطح واردات این کالای اساسی برسد امنیت غذایی کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد. کوچک‌‌‌‌ترین مشکل در فرآیند واردات یا نوسان قیمت جهانی آن ممکن است به پرداخت هزینه‌‌‌‌های سنگین سیاسی و اجتماعی منجر شود.دومین مساله متوجه گندمکاران است. اگر کشت گندم برای کشاورزان به‌‌‌‌صرفه نباشد یا خریدار تضمینی برای آن وجود نداشته‌‌‌‌باشد، موجب پایین‌‌‌‌آمدن سطح کشت آن خواهد شد و چه بسا این روند به تشدید مهاجرت از روستا به شهر نیز دامن بزند و به این طریق و با کم‌‌‌‌شدن سطح زیرکشت گندم به روند تولید آن در سال‌‌‌‌های آینده هم ضربه بزند، بااین‌‌‌‌حال مذاکرات خرید تضمینی گندم همچنان در هاله‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد و اخبار قطعی مرتبط با آن در اختیار رسانه‌‌‌‌ها قرار نگرفته است و مانند ماه‌‌‌‌های گذشته تنها به گفتن این نکته بسنده می‌شود: در روزهای آینده.
ادامه خبر…