دنیای اقتصاد؛
دولت بایدن از هنگام به‌دست گرفتن قدرت مشغول ارزیابی مجدد سیاست تجاری ایالات‌متحده است. یکی از بخش‌های کلیدی ارزیابی سیاست تجاری ایالات‌متحده معطوف به‌ روابط این کشور با چین است که در دوره ترامپ با توافق تجاری موقتی تحت‌عنوان فاز نخست توافق تجاری چین و ایالات‌متحده به‌پایان رسید. این توافق از اول ژانویه ۲۰۲۰ به‌مدت دو سال اجرایی می‌شود. به‌عبارت دیگر از ابتدای ژانویه ۲۰۲۲ این توافق به ‌پایان می‌رسد. در قالب این توافق چین متعهد شد طی مدت توافق ۲۰۰میلیارد دلار افزون بر رقم واردات سال ۲۰۱۷ از ایالات‌متحده کالا وارد کند.
اد امه خبر…