روزنامه دنیای اقتصاد
خاموشی بزرگراه‌های پایتخت یک پرسش بزرگ در شهر ایجاد کرده مبنی براینکه «آیا دید شبانه در خیابان‌ها به‌دلیل سیاست‌های مرتبط با کرونا، کور شده یا پای کمبود برق در میان است؟» بررسی‌ها درباره این مشکل جدید در تهران نشان می‌دهد ترددهای ضروری در شب‌های پایتخت با پنج تهدید همراه شده که مهم‌ترین آن «ایمنی ترافیکی صفر» است.
خطای سیاست‌گذاری (فول سیاستی) در نحوه مدیریت و تامین انرژی خانگی و صنعتی، پنج تهدید بزرگ را متوجه پایتخت کرده است. ناتوانی در تنظیم بازار انرژی در فصل سرد سال باعث شده از حدود یک‌ماه  قبل چراغ‌های به ظاهر بی‌صاحب در شهر خاموش شوند. این چراغ‌ها که در معابر بزرگراهی و خیابان‌ها واقع شده‌اند اگرچه به ظاهر و در نتیجه ضعف مدیریت شهری در تامین حقوق شهروندان در این باره، از سوی متولی تامین انرژی پایتخت بی‌صاحب تلقی شده و خاموش شده‌اند اما در حقیقت روشنایی شبانه ناشی از روشن بودن این چراغ‌ها یکی از حقوق شهروندان ومتعلق به همه آنهاست. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، درحالی‌که حدود یکماه از تصمیم متولی مدیریت و تامین انرژی ‌برای خاموشی شبانه معابر و بزرگراه‌های شهر تهران می‌گذرد بررسی‌ها حاکی از مساله‌تراشی گسترده در شهر برای چشم‌پوشی از حل درست مساله سوءمصرف انرژی در تهران است.

mardin escort