دنیای‌اقتصاد ؛
اگرچه بحران اوکراین زنجیره تولید مواد غذایی در ایران و جهان را دچار اختلال کرده؛ اما شرایط جدید فرصتی استثنایی برای کشورهای همسایه اوکراین و روسیه به‌ویژه ایران ایجاد کرده است. در این بین فتح بازار اروپا از دروازه‌ای جدید یکی از این فرصت‌های جدید برای ایران است. این راه جدید ایالت کارلیا در روسیه است. جمهوری کارلیا دارای ۸۰۰ کیلومتر مرز مشترک با فنلاند است.
ادامه خبر …