دنیای‌اقتصاد ؛ 
سازمان استاندارد از کیفیت محصولات داخلی به‌ویژه در صنعت لوازم خانگی دفاع کرد.
در نشست خبری سازمان ملی استاندارد ایران، شیوه ارتقای استاندارد تولیدات داخلی، تاثیر تحریم روی این حوزه و رضایت این سازمان از کیفیت
محصولات صنعتی کشور مورد پرسش قرار گرفت.
ادامه خبر …