دنیای‌اقتصاد :
طی روزهای اخیر شاهد سخنرانی‌ها و اعلام سیاست‌های متعدد دولتی در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. اخیرا رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور بر اعطای تسهیلات کم‌بهره به شرکت‌ها و حمایت‌های حقوقی، قضایی و مالی از شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان تاکید کرده است. سیدابراهیم رئیسی گفته که اموال مازاد دولت باید شناسایی و مورد‌استفاده شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان قرار گیرد. وی همچنین از ایجاد معاونت دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان در وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خبر داده است.
ادامه خبر …