دنیای‌‌اقتصاد ؛
همزمان با بر‌‌گزاری روز ملی صادرات، فعالان اقتصادی میهمان رئیس‌جمهور بودند و از دغدغه‌های خود سخن گفتند. در این نشست یکی از توصیه‌های مهم سیدابراهیم رئیسی به فعالان اقتصادی بهره‌‌مندی از عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای بود. رئیس‌جمهور گفت: «عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای فرصت خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه است و صادرکنندگان باید از فرصت اتصال ایران به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا به نحواحسن استفاده کنند.»
ادامه خبر …