سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفت: ۲۸۱‌هزار و ۴۵۰‌تن محصول لبنی به ارزش ۳۸۱.۱۹میلیون دلار در ۶ ماهه نخست امسال به کشورهای هدف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد ۱۶.۴‌درصدی داشته‌است.
به گزارش «ایرنا» سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، سید‌محمدرضا بنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبا درباره وضعیت صادرات محصولات لبنی در سال‌۱۴۰۲ افزود: پژوهش آماری انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران بر اساس داده‌های آماری گمرک جمهوری‌اسلامی ایران نشان می‌دهد که صادرات لبنیات کشور در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال‌۱۴۰۱ افزایش داشته‌است. سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، صادرات وزنی محصولات لبنی به ۲۸۱‌هزار و ۴۵۰‌تن رسید‌که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته که این رقم ۲۳۹‌هزار و ۸۸۶‌تن بود، رشد ۱۷.۳درصدی را نشان می‌دهد. به گفته او، ارزش دلاری صادرات محصولات لبنی در ۶ ماهه نخست سال‌۱۴۰۱، معادل ۳۲۷‌میلیون و ۳۷۰‌هزار دلار بوده‌است.
بنی‌طبا افزود: در ۶ ماهه ابتدایی سال‌۱۴۰۲ چهار محصول نخست سبد صادراتی لبنی کشور بر اساس تناژ به ترتیب شیر و خامه، دوغ و کفیر، شیرخشک صنعتی و پنیر بوده‌است که در این میان سهم شیر و خامه ۲۲.۲۷درصد، دوغ و کفیر ۲۱.۱‌درصد، شیرخشک صنعتی ۲۰.۱۹درصد و پنیر ۱۷.۳۹درصد رشد است. او در ادامه گفت: در مدت مذکور، محصول شیرخشک صنعتی با ۲۴.۲درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال‌قبل و رسیدن به ۱۴۸‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار، نخستین محصول لبنی صادراتی برحسب ارزش دلاری است که ۳۹‌درصد از مجموع ارزش صادرات لبنی را به خود اختصاص داده‌است. این مقام صنفی افزود: پس از آن شیر و خامه با ۲۳.۱درصد افزایش نسبت به سال‌قبل و رسیدن به ۶۵‌میلیون و ۷۰۰‌هزار دلار در رتبه دوم قرار دارد که ۱۷.۲۴درصد از مجموع ارزش دلاری صادرات را به خود اختصاص داده‌است. در نهایت پنیر با ۸.۲‌درصد رشد نسبت به سال‌قبل و رسیدن به ۶۳‌میلیون و ۵۴۰‌هزار دلار در رتبه سوم قرارگرفت که ۱۶.۶۷درصد از مجموع ارزش صادرات را شامل می‌شود.
ادامه خبر…