دنیای‌اقتصاد ؛
رقیب اروپایی جاده ابریشم استارت خورد. اتحادیه اروپا طرح کلان اقتصادی خود موسوم به «دروازه جهان» را با هدف تقویت زنجیره‌های عرضه و رقابت موثر با مگاپروژه چینی طراحی کرده و اجرای آن را با سرمایه ۳۰۰میلیارد یورویی کلید زده است.
مقامات اروپایی تاکید دارند که برخلاف چینی‌ها، این اتحادیه در قالب «دروازه جهان» می‌کوشد تا منفعت جوامع محلی را در اجرای
پروژه‌های زیرساختی مدنظر قرار دهد. این در حالی است که به اعتقاد آنها، چین به‌صورت نامنصفانه موقعیت خود را با جاده ابریشم در تجارت جهانی ارتقا می‌دهد.
ادامه خبر …