امروز شورای عالی نظارت احتمالا نظر آخر را درباره صحت انتخابات اتاق بازرگانی ایران صادر می‌کند و به این ماراتن پنج‌ماهه پایان می‌دهد تا پس از آن اعضای اتاق بازرگانی بتوانند به وظایف خود مشغول شوند. پیش از برگزاری این جلسه، اشخاص و گروه‌های مختلف اتاق بازرگانی حمایت تمام‌قد خود را از هیات‌رئیسه و لزوم واگذاری امور اتاق به بخش خصوصی اعلام و نسبت به حفظ استقلال اتاق تاکید کردند.
ادامه خبر…